Werkwijze

Aanmelding
De aanmelding kan telefonisch of per mail.
Na een korte omschrijving van de problematiek, wordt dan gelijk besproken of Averie wat voor u kan betekenen. Als dit het geval is dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek.

Intake
Een uitgebreid analyse (eerste) gesprek waarin de hoofdlijnen van uw problematiek aan de orde komen. Een intake gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. In dit gesprek wordt de verdere lijn van de hulpverlening met u uitgestippeld en de afspraken gemaakt voor de vervolg gesprekken.

Vervolg gesprekken
Deze gesprekken vinden plaats na de intake, soms samen met een opdracht. De duur van deze gesprekken is één uur. Het aantal gesprekken hangt af van de problematiek.

Verwijzing
Het kan zijn dat er tijdens de gesprekken onderwerpen of problemen aan de orde komen waar Averie u niet verder mee kan helpen, in samenspraak met u zal Averie kijken naar de mogelijkheden waar u hiervoor wel terecht kan.
Een huisarts kan u doorverwijzen naar de psychosociale hulpverlening van Averie, u heeft daarvoor geen verwijsbrief nodig.