Introductie

Mijn naam is Kim Bij de Vaate en ik ben afgestudeerd aan de Saxion Hogeschool te Deventer waar ik de HBO studie toegepaste psychologie heb gevolgd. Mijn stage voor deze studie heb ik gevolgd bij het maatschappelijk werk en na mijn afstuderen ben ik als maatschappelijk werker aan de slag gegaan.

Na een aantal jaren heb ik voor een stukje verdieping gekozen en ben gaan werken als coördinator huiselijk geweld bij het advies en steunpunt in Zeeland. Gedurende mijn werk heb ik een aantal trainingen gevolgd zoals geheimhouding in de hulpverlening, socratisch motiveren, gastcollege Nora van Riet (social work) en sociale vaardigheidstraining. Deze laatste training heb ik gegeven aan kinderen van diverse leeftijden.

In mijn eigen praktijk Averie ga ik uit van het hier en nu, met de blik gericht op de toekomst. Ik werk via de methodiek ‘oplossingsgericht werken’ wat wil zeggen dat de problemen niet vanuit de beperking van het probleem worden gezien , maar dat er eerst, concreet en praktisch wordt gekeken hoe mensen eigenlijk doorgaans problemen oplossen en wat zij zelf aan mogelijkheden en vaardigheden in huis hebben.

Het oplossingsgericht werken komt deels uit de cognitieve therapie en deels uit de systeemtherapie.