Averie voor bedrijven

Behalve de individuele hulpverlening aan particulieren is het ook mogelijk om Averie in te schakelen voor u als bedrijf.

Er zijn allerlei situaties te bedenken waardoor werknemer(s) niet meer optimaal functioneren. Zij kunnen problemen van thuis ‘mee naar het werk nemen’ waardoor er een situatie ontstaat waarin de werknemer ondermaats presteert, maar ook problemen op de werkvloer kunnen daar de oorzaak van zijn.

Een aantal voorbeelden die zich af kunnen spelen:
  • Uw werknemer heeft privé problemen (scheiding, relatieproblemen, problemen met zijn kinderen)
  • Er zijn spanningen ontstaan op de werkvloer omdat er iemand buiten de groep valt
  • Traumatische gebeurtenissen op de werkvloer (ernstig bedrijfsongeval, plotseling overlijden van een collega)
  • Ongewenst gedrag
Averie werkt ‘oplossingsgericht’ wat wil zeggen dat de problemen niet vanuit de beperking van het probleem worden gezien, maar dat primair, concreet en praktisch wordt gekeken hoe mensen eigenlijk doorgaans problemen oplossen en wat zij zelf aan mogelijkheden en vaardigheden in huis hebben.

Het oplossingsgericht werken komt deels voort uit de cognitieve therapie waarbij het gaat om de aanpak van de denkstrategieën die worden gehanteerd bij probleemgedrag. En deels uit de systeemtheorie waar men ervan uit gaat dat een persoon altijd in wisselwerking staat met zijn omgeving welke van invloed is op zijn denken, handelen en communiceren.

Voor een oriënterend gesprek kunt u zich altijd aanmelden bij Averie. Samen met u zal worden gekeken naar de aard van de problematiek en wat Averie voor u als bedrijf zou kunnen betekenen.

Mocht het zo zijn dat Averie van betekenis kan zijn voor uw bedrijf dan zal er een vrijblijvende offerte worden opgemaakt.